WE ZIJN AAN DE ONDERHANDELINGSTAFEL MET NEDERLAND EN WE BEGINNEN ZELF MET HERVORMINGEN


Vorige week gaf Premier Evelyn Wever-Croes een update van de onderhandelingen met Nederland, die niet soepel verlopen. Nederland veranderde de voorwaarden op het laatste moment weer. Volgens Nederland is het een logische wijziging, omdat Aruba er te lang over doet, en dus hoefde Nederland dit niet met Aruba te bespreken. Voor Aruba betekent deze ‘logische wijziging’ maar liefst een extra liquiditeitstekort van AWG 136 miljoen, en Nederland weigert deze nu aan Aruba te lenen. “Maar deze regering gaat niet in hongerstaking, wij rollen gewoon de mouwen op en zoeken naar alternatieven. Het is ons inmiddels gelukt om elders financiering voor dit bedrag te krijgen, bij dezelfde instituten en tegen dezelfde voorwaarden. Wij hebben hier niet voor gekozen, we zijn door Nederland geforceerd om dit te doen, en ik ben blij dat het ons toch is gelukt. Dit laat ook zien dat langzaam aan het vertrouwen van de financiele markt in Aruba wordt hersteld” aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

ONDERHANDELINGEN GAAN DOOR

Ondertussen blijven Aruba en Nederland aan de onderhandelingstafel. Premier Wever-Croes heeft na de Rijksministerraad vorige week contact gehad met Staatssecretaris Knops hierover. Op vragen van de pers wat zij dacht van de uitlating van Premier Rutte dat er niet wordt onderhandeld, gaf Premier Wever-Croes desgevraagd aan dat ze niet wist wat zij ervan moest denken, want Premier Rutte zegt dat er niet wordt onderhandeld, en Staatssecretaris Knops zegt dat er onderhandelingen gaande zijn. “Ik ga mij er daar niet in mengen, ik weet dat wij aan tafel zijn. Misschien heeft Nederland aldus Premier Rutte nooit de bedoeling gehad om te onderhandelen, maar dan moeten zij aan de Raad van State gaan uitleggen hoe dan een consensus rijkswet tot stand is gekomen, als het zover komt”, aldus de Premier van Aruba.

HERVORMINGEN

Aruba begint zelf al met het uitvoeren van de hervormingsplannen, want Aruba kan niet meer hiermee wachten. Er is een implementatie stuurgroep ingesteld die een uitvoeringsagenda voor het Masterplan “Alle zeilen bijzetten” gaat opstellen. De ambitieuze doelstellingen van Aruba, opgesteld door arubaanse 250 professionelen, allemaal op vrijwillige basis, moeten in drie jaar gehaald worden. Het masterplan van Aruba komt in overwegende mate overeen met de door Nederland aangegeven hervormingsdoelen in de rijkswetten. Het Masterplan identificeert 5 ‘versnellingsgebieden’: flexibilisering van de arbeidsmarkt, wegnemen van de ‘red tape’, belastinghervorming, digitalisering van overheidsprocessen, en uitbreiding van wetgevingscapaciteit. Indien deze doelen worden versneld, kunnen de hervormingsplannen sneller worden uitgevoerd. “Dit is ons plan en dit gaan wij uitvoeren en een ieder die hiermee wil helpen is welkom. Wij hebben één belang voor ogen: de welvaart en het welzijn van Aruba en de arubanen” aldus Premier Evelyn Wever-Croes


29 views0 comments

©Bo Informado