PREMIER WEVER-CROES :

LAAT NEDERLAND NOCH NIEMAND ANDERS IN DE WEG STAAN VAN ONZE ECONOMISCHE ONTWIKKELINGPremier Evelyn Wever-Croes meldde tijdens de wekelijkse persconferentie dat Aruba op maandag ochtend de voorwaarden ontving voor de 3e tranche lening. 218 paginas geheime stukken die niet gedeeld noch gepubliceerd mogen worden. Waarom geheim, is niet duidelijk. Niet 2 punten in de lijst met voorwaarden maar 18! En dan ook nog slechts 4 dagen om te antwoorden.

Volgens de Premier is dit ongehoord en ongepast. Dit is in strijd met de nodige transparantie en behoorlijk bestuur, zeker omdat van de zijde van Nederland (lees: BZK) maanden hieraan is gewerkt zonder enig vooroverleg met Aruba, en aan Aruba wordt nu 4 dagen de tijd gegund, en dan mag het antwoord ook alleen maar “ja” zijn. Nederland betrapt hiermee alle fatsoensregelen.


ARUBA IS NIET TEGEN HERVORMINGEN

Uit de documenten blijkt weer dat Aruba voldoet aan alle eisen. “Wij zijn niet tegen de maatregelen of hervormingen. Wij hebben hervormingsvoorstellen gedaan die echt een visie hebben en die verder gaan dat de door BZK voorgestelde hervormingen. Aruba is niet tegen toezicht. Maar wij kunnen als land niet zomaar klakkeloos accoord gaan met deze voorstellen die overduidelijk niet goed zijn voorbereid. Het is noet gehoord van Nederland om midden in een crisis ook staatkundige hervormingen door te drukken die niets met de crisis te maken hebben. Wij nemen de tijd om de stukken goed te bestuderen en ik zal in de komende dagen consultatie rondes organiseren met stakeholders”.


De Premier benadrukte dat ze niet publiekelijk inhoudelijk kan ingaan op de voorwaarden omdat deze nog bestudeerd worden, en omdat dit van Nederland niet mag. Haar verzoek aan BZK om de voorwaarden te mogen delen met het Parlement, de vakbonden en werkgeversorganisaties is door BZK geweigerd.

Premier Wever-Croes hoopt bij Premier Rutte wel gehoor te krijgen om de voorwaarden te delen en te publiceren.

“Voor mij is transparantie niet slechts een woord, het is voor mij een principe, een handelwijze, een gewoonte. Ik kan dan ook niet begrijpen dat er iemand in Nederland verwacht dat Aruba zomaar “ja” zegt zonder overleg te plegen en zonder draagvlak te zoeken. Misschien was de Nederlandse regering gewend om dat te doen bij het vorig AVPkabinet, maar het kabinet Wever-Croes werkt niet zo. Ik maan iedereen tot rust. Deze week is een bijzondere week voor Aruba, omdat wij de amerikaanse toeristen weer zullen verwelkomen. De handelswijze van de Nederlandse regering is onjuist, en zal deze week ongetwijfeld leiden tot maatschappelijke en politieke discussies, maar toch vraag ik iedereen : laat Nederland of niemand anders in de weg staan van de heractivering van onze economie. Aruba kan en zal deze crisis overwinnen” aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

42 views0 comments

©Bo Informado