PREMIER EVELYN WEVER-CROES MET INSPIRERENDE NATIONALE TOESPRAAK


Premier Evelyn Wever-Croes heeft afgelopen donderdag de Arubaanse bevolking toegesproken. Ondanks het feit dat de onderhandelingen met Nederland over financieringsvoorwaarden moeilijk verlopen, en ondanks de verontrustende ontwikkelingen van het Covid-virus op Aruba, was haar boodschap één van inspiratie en hoop. 

“Ondanks de grote uitdagingen waar Aruba voor staat, laat niemand je wijsmaken dat wij het niet zelf kunnen. We hebben in het verleden als land reeds grote uitdagingen overkomen, en we zullen het weer doen. 

Ik begrijp dat sommigen in onze gemeenschap misschien bezorgd zijn, en ik zal daar rekening mee houden, en we zullen gezamenlijk werken aan de oplossingen. Maar voorlopig is de druk eraf, omdat financiering is gevonden voor de liquiditeitsbehoefte op korte termijn. Een garantie kan ik niet geven dat deze problemen ook voor de verdere toekomst worden opgelost, die garantie kon ik voor Covid ook niet geven. Wat ik wel kan geven is mijn commitment dat ik niet zal toestaan dat ons land kapot wordt gemaakt. 

In de bijna 3 jaren van mijn regeerperiode heb ik laten zien dat als het op financien aankomt, ik hier zeer serieus en verantwoordelijk mee omga. Naar aanleiding hiervan verzoek ik je om ons de ruimte te geven om de beste oplossingen te zoeken voor ons land, om het beste na te streven. 

En er liggen enkele zeer interessante ontwikkelingen in het verschiet. De financiele markt biedt Aruba weer opties; er is veel interesse in de opknapping en heractivering van de raffinaderij, en/of andere ontwikkelingen in San Nicolas; er is nu wereldwijd veel interesse in de olieopslag faciliteiten; de toeristen die Aruba bezoeken blijven langer, genieten meer, en nodigen meer toeristen uit om Aruba te bezoeken; er is veel interesse in de nieuwe economische pijler van medicinale cannabis. Het zijn allemaal veel belovende ontwikkelingen die in het verschiet liggen. 

Wij zullen Aruba wederopbouwen na Covid, als een land waarin innovatie, weerbaarheid en integriteit de motor zijn, en de vastberadenheid, lef en de liefde die elke burger voor Aruba heeft, onze kracht zal zijn. Een Aruba met een sterke economie en nog sterkere autonomie. 

Ik wil een ieder bedanken voor de steun, aanmoediging, gebed, geduld, vertrouwen. Ik wil ook iederen bedanken die ons bijstaat in het bestrijden van de financiele crisis en de gezondheids crisis. Een speciaal woord van dank gaat uit naar het midden- en klein bedrijf, de ruggegraat van onze maatschappij. Aan alle burgers van Aruba: DANKI dat jullie ondanks alles, in Aruba blijven geloven vooral tijdens de ergste crisis in onze geschiedenis. 

Wij zullen Aruba wederopbouwen na Covid en ik nodig je uit om deel te zijn van deze beweging”.


13 views0 comments

©Bo Informado