Premier Evelyn Wever-Croes:

COALITIE CRISIS IN ARUBA


HOE ARUBA MET DE COVID-CRISIS EN DE COALITIE CRISIS OMGAAT


Ook Aruba zit midden in een coalitie crisis, de ernstigste ooit. Vrijdag jl heeft de coalitiepartij POR het vertrouwen opgezegd in hun minister, Marisol Lopez-Tromp. Partijleider en tevens minister van justitie Andin Bikker, en POR statenleden Dellanire Maduro en Allan Howell, hebben de premier van Aruba schriftelijk geinformeerd dat zij het vertrouwen in de bewindsvrouw opzeggen, dat de minister van justitie niet meer de ministerraad vergaderingen zal bij wonen zolang Marisol Lopez-Tromp daar deel van uitmaakt, en dat de Staten verzocht zal worden om het vertrouwen in de minister op te zeggen.


Al op 4 juni hebben zij in een persconferentie aangegeven geen vertrouwen te hebben in minister Lopez-Tromp. Minister Lopez-Tromp heeft in een persconferentie de volgende dag de aantijgingen weersproken. Wat duidelijk bleek was dat er een ernstig communicatie probleem is binnen de partij. De premier en de coalitiepartners hebben beide partijen verzocht om intern de impasse op te lossen, omdat het arubaans volk temidden de Covid crisis hier niet van gediend is. Daarop volgend heeft de partij aangekondigd een mediation traject te zullen opstarten. Kennelijk heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd, volgens de partij, omdat minister Lopez-Tromp steeds niet kwam opdagen, geen contact wilde hebben met de Statenleden van de POR partij, en geen pogingen heeft ondernomen om uit de impasse te komen.


De ministerraad heeft dezelfde dag minister Lopez-Tromp vervolgens aangehoord, in een gesprek van meer dan twee uur. Minister Lopez-Tromp heeft aangegeven dat zij vindt dat zij niet in lijn met het partijbelang moet handelen, maar in lijn met het regeringsbeleid, en dat zij druk doende was om corruptie te bestrijden, soms tegen prominente POR figuren, en om orde op zaken te stellen.


Premier Wever-Croes gaf aan dat dit zeer spijtig dat een probleem binnen een partij, escalleert naar een probleem binnen de coalitie. Er zijn zoveel andere zaken die nu urgent de aandacht behoeven. De coalitie leiders hebben besloten dat er meteen een bemiddelingstraject wordt opgestart door de coalitiepartijen, om uit de impasse te komen.


Dit heeft er wel toe geleid dat er meteen een onwerkbare situatie is ontstaan in de Ministerraad, aldus de premier in een brief aan minister Lopez-Tromp dd 24 juli 2020. Daarin informeert de premier dat ter wille van de stabiliteit en een verantwoordelijk en effectief bestuur van Aruba, de Ministerraad heeft besloten minister Lopez-Tromp de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu te ontnemen, en tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van de minister van algemene zaken te laten ressorteren. Minister Lopez-Tromp wordt als minister zonder portefeuille belast met de specifieke taak “procesverbetering en economische heractivering (fast track projecten)”. Uiteraard hebben de Staten van Aruba hierin het laatste woord, als het bemiddelingstraject van de coalitiepartners niet leidt tot een oplossing, en partijen moeten zich dan tot de Staten wenden. Hoe lang dit proces zal duren, kan niet bij voorbaat worden gezegd. Om te voorkomen dat het bestuur in Aruba vast blijft zitten, is gekozen voor de oplossing van minister zonder portefeuille met een specifieke taak. Dit is de enige constitutioneel toelaatbare wijze om snel uit de impasse te geraken, terwijl de Staten het bijzonder belangrijke traject doorlopen. Het opzeggen van vertrouwen in een minister moet niet lichtvaardig worden opgevat.


“Aruba staat voor een sociaal- economische crisis van ongekende omvang, waarbij alle prioriteiten op dit moment daarop gericht moeten zijn.


Ik betreur dat de interne conflictsituatie van een coalitiepartij de eenheid van het regeringsbeleid in gedrang brengt. Het is daarom van belang dat een uitweg wordt gevonden die recht doet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van alle betrokkenen.


Ik betreur ook dat deze stap genomen moest worden, omdat binnen het ministerie van Marisol Lopez-Tromp verschillende onderzoeken lopen, zowel administratief als strafrechtelijk. Om deze reden is besloten dat het ministerie Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu onder mij zal ressorteren, om te garanderen dat deze onderzoeken gewoon doorgang kunnen vinden, en omdat nu ook andere onderzoeken, die eerder om onbekende redenen niet van de grond kwamen, opgestart kunnen worden.


De Covid crisis en de huidige onderhandelingen met Nederland over liquiditeitssteun, eisen 24/7 100% onze aandacht. Ik moet ten alle tijde samen met de overige ministers belangrijke beslissingen kunnen nemen, ook middernacht en ook in het weekeinde. Een lamgelegde regering door deze onwerkbare situatie in de Ministerraad dient de belangen van het Land niet. Het is niet een ‘leuke’ beslissing, maar het is wel een noodzakelijke beslissing in deze tijden om de continuïteit van het bestuur te garanderen. Leuke beslissingen heb ik al lang niet kunnen nemen, die komen er weer als we uit de crisis zijn” aldus premier Evelyn Wever-Croes.


101 views0 comments

©Bo Informado