PERSBERICHT

De afgelopen weken zijn er ontwikkelingen geweest rond Colegio Arubano, die conflicterende uitlatingen van verscheidene zijden hebben uitgelokt.


Feit is dat, op 13 juli 2020, Bisdom van Willemstad de RK-signatuur van Stichting Voortgezet Onderwijs (SVOA) heeft ingetrokken. Op 14 juli 2020 werd de overheidssubsidie aan SVOA ingetrokken, ingaande 1 augustus 2020.


De bisschop van Willemstad en de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling hebben inmiddels overeenstemming bereikt ten aanzien van de toekomst van Colegio Arubano. Conform deze overeenstemming:


a. zal Colegio Arubano vanaf 1 augustus 2020 beheerd worden door Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA);


b. is een tripartite commissie in het leven geroepen, bestaande uit drie leden, benoemd door de bisschop van Willemstad, SKOA en de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, teneinde de voorwaarden waaronder Colegio Arubano definitief onder SKOA geplaatst zal kunnen worden te bespreken en vast te stellen;


c. dient genoemde commissie, uiterlijk 15 september 2020, een unaniem advies uit te brengen;


d. zal Colegio Arubano, indien partijen op 15 september 2020 geen overeenstemming hebben kunnen bereiken, per 1 october 2020 onder het bevoegd gezag van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling worden geplaatst.


In tegenstelling tot al dan niet in de media gedane mededelingen, dienen de ouders, die leerlingen op Colegio Arubano hebben, hun kinderen niet meer bij SVOA voor het komend schooljaar in te schrijven. Later deze week zal bekend gemaakt worden op welke wijze en waar de inschrijvingen zullen plaatsvinden. De ouders hoeven zich geen zorgen te maken over het doorgaan van de lessen op alle niveaus.


Ook deze week zal het personeel, werkzaam bij Colegio Arubano, benaderd worden ter bespreking van hun rechtspositie vanaf 1 augustus 2020. De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling wenst in dit verband naar voren te brengen, dat het salaris van onderwijzend personeel, werkzaam bij door de Arubaanse overheid gesubsidieerde schoolbesturen, altijd direct door Directie Financiën aan het personeel wordt uitgekeerd. De betaling van de salarissen aan het personeel van Colegio Arubano blijft dus gegarandeerd.


Oranjestad, 21 juli 2020.


De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling2 views0 comments