MENSENRECHTENORGANISATIE RAINBOW WARRIORS AAN PREMIER RUTTE“ISLAND LIVES MATTERS”


In een brief van Rainbow Warriors van 8 juli jl uit de mensenrechtenorganisatie haar afgrijzen, walging en afkeuring over de handelwijze van de Rijksministerraad tegenover de regering van Aruba. Om binnen 4 dagen en zonder raadpleging van de volksvertegenwoordigingen van Aruba, Curacao en Sint Maarten, in te stemmen met zeer ver strekkende en fundamenteel ingrijpende maatregelen om hun "huishouding en gemeenschap" onder volledig toezicht te stellen van een "regentenraad" van drie Europese Nederlanders.

De mensenrechten organisatie, vindt dat Nederland hiermee verraad pleegt aan de geest, intentie en invulling van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden.

De volksvertegenwoordigingen noch de raden van advies van de drie genoemde landen mogen of kunnen gehoord worden. Ook vindt de mensenrechten organisatie dat deze handelwijze indruist tegen de intentie en bedoeling van de Sustainable Development Goals der Verenigde Naties om op open en inclusieve wijze alle stakeholders meegenomen te worden in besluitvorming.


INTERNATIONALE AKTIE TEGEN NEDERLAND

De mensenrechten organisatie ziet zich dan ook genoodzaakt passende maatregelen te treffen tegen de Rijksministerraad en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op zowel VN als EU niveau. Deze kunnen, zo mogelijk ook behelzen doch niet beperkt blijven tot een oproep aan de internationale gemeenschap, aan zowel de politiek als internationale handel, doch met name de international civil society om selectief harde druk uit te oefenen op de Staat der Nederlanden en met name vitale onderdelen van haar internationale handel en export gerichte industrie.

“En de hachelijke situatie waarin u de drie eilanden heeft gemanoeuvreerd met deze "last minute" deal, rechtvaardigt het gebruik van de term "Islander Lives Matter", welke een internationale golf van verontwaardiging zal ontketenen” aldus dhr Ponson, voorzitter van de organisatie.

Het moge duidelijk zijn dat de handelwijze van Nederland in Aruba breed wordt afgekeurd.

1 view0 comments