EX MINISTER LOPEZ-TROMP ONTSLAGEN


Premier Evelyn Wever-Croes gaf in een persconferentie afgelopen vrijdag te kennen dat zij het ontslag van mw. Lopez-Tromp spijtig vond. De ex minister heeft zich in een lastig parket gemanoeuvreerd, en wilde daar niet uit komen.

De ex minister was vorige week in het Parlement om een beslissing van de ministerraad te verdedigen over speervissen, waar zij ook mee heeft ingestemd. Echter, de ex minister stelde in plaats daarvan twijfels aan de beslissing van de ministerraad. Erger nog, zij vond het nodig om tijdens de vergadering de Parlementsleden aan te vallen, want volgens haar werd door de Parlementsleden druk op de ex minister uitgeoefend om af te wijken van de wet, hetgeen niet correct en ook niet waar was. Dat heeft ertoe geleid dat haar fractie het vertrouwen in haar heeft opgezegd. Ook de grootste coalitie partner heeft het vertrouwen in haar opgezegd, waardoor zij het hele Kabinet in een moeilijk positie plaatste.

De vertrouwensregel in onze parlementaire democratie is zeer belangrijk. Niet alleen zijn ministers individueel en collectief verantwoording verschuldigd aan het parlement op basis van de ministeriële verantwoordelijkheid, zij kunnen ook te allen tijde door het parlement naar huis worden gestuurd, omdat de vertrouwensregel op elk moment kan worden geactiveerd. Opgemerkt dient te worden dat in principe een meerderheid van het parlement zich moet uitspreken voor het aftreden van een minister. Meestal treedt een minister af nadat zijn eigen fractie het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Weliswaar hoeft er dan geen sprake te zijn van een meerderheid die geen vertrouwen heeft in de minister, maar het verlies van vertrouwen van de eigen fractie brengt de minister in een politiek onmogelijke positie, waarna, aldus rechtsgeleerden, slechts aftreden resteert. Dat wilde de ex minister echter niet accepteren.

De ontslagprocedure heeft verlopen volgens onze Staatsregeling, op democratische en legale wijze. De Premier wijst dan ook de kritiek van de ex minister op de ontslagprocedure, van de hand. “Nadat ik niet 1 maar 3 keer heb geprobeerd om met de ex minister te praten, en zij niet was komen opdagen, heeft de ministerraad besloten om de ontslagprocedure te entameren. De Gouverneur vroeg vervolgens de gevoelens van het Parlement, en het Parlement keurde het besluit goed met meerderheid van de stemmen. Vervolgens ondertekenden de Gouverneur en de Premier het ontslaglandsbesluit.

De ontslagprocedure werd versneld, omdat er verschillende indicaties waren dat de ex minister de afgelopen dagen druk uitoefende op diensthoofden om mensen te benoemen en om terreinen op willekeurige wijze uit te geven. Deze beslissingen zijn nu aangehouden en zullen snel heroverwogen worden.

“Het gaat hier echt niet om een strijd tussen mw. Lopez-Tromp en Evelyn Wever-Croes, of om een strijd voor integriteit, want anders had ze dit niet gedaan. Dit is een situatie waarin zij zich in heeft gemanoeuvreerd, ik wilde haar helpen om eruit te komen, maar zij kwam niet opdagen. Wat moet ik dan doen? Het is duidelijk dat zij geen interesse had om aan te blijven als minister. Aruba staat voor grote uitdagingen en wij hebben geen tijd voor solisten. Aruba is van ons allen, en wij moeten samen Aruba vooruit brengen”, aldus de Premier.


106 views0 comments