COPPPAL veroordeelt schending van de Nederlandse mensenrechten op Aruba, Curaçao en San Martín

Persbericht 016/2020 Mexico City, 9 Juli 2020


Roept op tot tussenkomst van de hoge commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet Wijst de herkolonisatie van die gebieden af

Mexico City, 9 juli 2020. - De permanente conferentie van politieke partijen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, bestaande uit meer dan 60 progressieve partijen uit 29 landen, veroordeelde de schending van de mensenrechten door het Koninkrijk der Nederland (Holland) in de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en eist dat de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet een speciale missie stuurt om ernstige schendingen van de grondrechten van burgers te documenteren en te stoppen van deze drie landen die de Nederlanders verbinden.

Alejandro Moreno Cárdenas, president van COPPPAL, zei dat, naast de schendingen van de grondrechten van de burgers van deze drie staten, de grove chantage van het Koninkrijk der Nederlanden wordt toegevoegd aan Aruba, Curaçao en San Martín, om hulp te verlenen de pandemie van Covid-19 het hoofd te bieden en de schade voor hun economieën te beperken, in ruil voor grotere inmenging in de aangelegenheden van de regering van deze drie Caribische eilanden.

Hij verklaarde dat COPPPAL alle vormen van kolonialisme in ons Latijns-Amerika en het Caribisch gebied afwijst. 'In de 21e eeuw is elk type kolonialisme een schande voor de mensheid, een belediging voor onze regio, dus we verwerpen nieuwe Nederlandse pogingen om terug te keren naar oude vormen van overheersing.'


Hij herinnerde eraan dat de Verklaring van de Verenigde Naties die eiste dat het kolonialisme op aarde werd uitgeroeid, in 2020 60 jaar werd en dat "Puerto Rico, Aruba, Curaçao, Bonaire, Las Malvinas, ondanks hun lange strijd, niet het volledige recht hebben op hun vrije zelfbeschikking, basisprincipe van internationaal recht. De geest en voortdurende actie van bewonderenswaardige figuren zoals Betico en Rudy Croes op Aruba of Rubén Berrios op Puerto Rico, naast andere innemende leiders, blijven de libertaire route van deze broederlanden leiden tot hun uiteindelijke overwinning.

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer van de COPPPAL-dekolonisatiecommissie van hun kant wezen erop dat de Wereldorganisatie voor toerisme met de komst van het Coronavirus een berekening heeft gemaakt die voorspelt dat Aruba 80 procent van zijn enige economische pijler, die toerisme en om de ineenstorting van hun economieën te voorkomen, hebben Aruba, Curaçao en San Martin, eilanden die samen met Nederland het Koninkrijk der Nederlanden vormen, Nederland om dezelfde behandeling gevraagd die Nederland aan Italië en Spanje heeft toegekend, landen waaraan het heeft geleend miljarden euro's zonder enige voorwaarde om COVID 19 te bestrijden en de ineenstorting van hun economieën te voorkomen, maar het verzoek werd afgewezen en stemde er alleen mee in om de eilanden die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden leningen te verstrekken tegen 0 procent van belang, maar met onvervulde voorwaarden en eisen.

“Aruba heeft de eerste en tweede lening volledig nagekomen, ondanks het feit dat de laatste met nog meer voorwaarden is verstrekt. Nederland keurde op 10 juli de derde lening goed, maar dagen daarvoor, op 6 juli, ontving premier, Evelyn Wever-Croes, een geheime brief waarin Nederland aankondigde de lening alleen goed te keuren onder de voorwaarde dat Aruba TOTAAL TOEZICHT door Nederland heeft geaccepteerd, wat in de praktijk zal leiden tot RECOLONISATIE en het betekent dat de autonomie van deze staat binnen het Koninkrijk der Nederlanden wordt beëindigd, ”merkten zij op.

Zij gaven aan dat een dergelijk feit in strijd is met resolutie 1514 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 1960. Nederland geeft Aruba 4 dagen de tijd om te beslissen of deze voorwaarden worden aanvaard. Zo niet, dan zal Nederland deze lening niet goedkeuren die Aruba dringend nodig heeft voor zijn overleving en welzijn van mensen die hun inkomen van de ene op de andere dag verloren.


Ze waarschuwden dat als ze de conditionering niet accepteren, er op Aruba een grotere economische en sociale crisis zal ontstaan, die sinds de pandemie acuter is geworden.

Gezien deze feiten veroordeelt en verwerpt de Permanente Conferentie van politieke partijen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied categorisch:

Ten eerste. - De annexatie van Bonaire, Saba en Saint Eustaquio;

Ten tweede. - De schending van de mensenrechten op Aruba, Curaçao en San Martin; en ten derde. - De pogingen tot herkolonisatie van Aruba, Curaçao en San Martin.

We mogen niet vergeten dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden verschillende kolonies in verschillende delen van de wereld hebben gesticht. Voorbeelden van deze kolonies in Azië zijn: Nederlands-Indië (Indonesië), Nederlands Ceylon (Sri Lanka), Formosa (Taiwan), Papoea-Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland. In het Caribisch gebied koloniseerde het Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, San Martin, Saba en San Eustaquio die gedwongen werden als een enkele entiteit de Nederlandse Antillen te noemen. Men mag niet vergeten dat Noordoost-Brazilië (de Captaincy van Pernambuco) en een deel van de Verenigde Staten vandaag ook Nederlandse koloniën waren. Al deze kolonies werden onafhankelijk met uitzondering van de Nederlandse Antillen.

In 1986 bereikten BETICO CROES en het Arubaanse volk, na jaren van strijd, de vrijheid van Aruba als een afzonderlijke autonome entiteit binnen het Koninkrijk der Nederlanden (gewoonlijk Nederland genoemd) samen met de Nederlandse Antillen en Nederland. In 2010 bereikten Curaçao en San Martin ook autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlanden, maar onder zware voorwaarden van financieel en gerechtelijk toezicht door Nederland. Bonaire, Saint Eustace en Saba werden tegen hun wil GEANNAST, met uitzondering van Saba, die de bijlage accepteerde.

COPPPAL heeft deze ANEXION-praktijk bij ons herhaaldelijk veroordeeld

continent. In 1954 werd het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden van

Holland dat de eilanden van de Nederlandse Antillen een zekere mate van autonomie gaf in

bepaalde gebieden zoals overheidsfinanciën. Hij beloofde ook dat hij hen zou helpen

eilanden voor een dag om effectief vrij te zijn. Nederland doet het momenteel juist het tegenovergestelde. Sinds 1 januari 1986 heeft Aruba haar autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlanden bereikt en tegenwoordig voldoet het op verantwoorde wijze aan de regels van goed bestuur. Curaçao en San Martin zijn sinds 2010 autonoom.
5 views0 comments