ARUBA ZEGT “NEE” TEGEN SEXUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN EN EIST HOGERE STRAFFENIn Aruba is het thema sexueel misbruik van kinderen geen taboe meer. Honderden mensen gingen in Oranjestad vrijdag 3 juli de straat op om hogere straffen en meer nazorg voor het slachtoffer te eisen. Twee organisaties hebben krachten gebundeld, “Ta Basta” en “Child lives matter”. In het zwart gekleed begonnen aktievoerders bij het Gerechtsgebouw. Het grootste probleem zit immers in de lage straffen die europese rechters - aldus manifestanten - in Aruba opleggen. Zo kreeg gisteren een verdachte ‘slechts’ 5 jaar celstraf omdat hij twee minderjarige kleindochters van zijn partner sexueel misbruikt had. “Te weining! Het kind wordt voor het leven gemarkeerd en de verkrachter krijgt maar 5 jaar cel”.

Vervolgens gingen de aktievoerders naar het Parlement van Aruba waar ze door de Starenvoorzitter Ady Thijsen werden ontvangen. Er volgde een dialoog waarin de Statenvoorzitter aangaf hoe de Staten de strafmaxima onlangs heeft verhoogd, en dat de bal nu bij het Openbaar Ministerie en het Gerecht ligt om dese hogere straffen op te leggen.

Tenslotte gingen de aktievoerders naar het Bestuurskantoor waar zij door Premier Evelyn Wever Croes, Minister van Justitie Andin Bikker en Minister van Sociale Zaken Glenbert Croes werden ontvangen. De aktievoerders overhandigden twee manifesten. De Minister van Justitie heeft aangegeven hoeveel inspanningen worden gedaan om tot hogere straffen te komen, zoals onlangs dat de straf maxima zijn verhoogd, en heeft toegezegd hen volgende week te zullen uitnodigen voor een gesprek. De Minister van Sociale Zaken gaf aan dat het Sociaal Crisis Plan, waarin Afl 36 miljoen beschikbaar is gesteld, precies bedoeld is om misbruik tegen kinderen te bestrijden en om slachtoffers te helpen en heeft toegezegd samen met de vertegenwoordigers hieraan verder te willen werken.

De Premier bedankte het groot aantal mensen dat aan deze aktie heeft meegedaan en ziet dit als een steun aan het regeringsbeleid in de strijd tegen kindermisbruik. Zij gaf aan zelf aan alle akties tegen kindermisbruik in de afgelopen 10 jaar te hebben meegedaan en nog nooit heeft zij zoveel mensen samen voor één doel zien opstaan. Dit geeft hoop want kindermisbruik begint thuis. In meer dan 99% van de gevallen is dader familie of kennis van de ouders. De Premier riep iedereen op om samen de kinderen van Aruba te beschermen. Tenslotte gaf zij aan dat alle aktievoerders kunnen rekenen op Kabinet Wever-Croes die er alles aan zal doen om kindermisbruik te bestrijden.


De aktievoerder lieten pluchebeertjes achter, en gingen rustig en tevreden weer naar huis. De aktievoerders waren zeer dankbaar voor het warme ontvangst bij de Staten en bij de Ministers.

De aktievoerders hopen dat de inspanningen van deze honderden mensen zal leiden tot aanpassing van de instructie waar de rechters mee werken en tot hogere straffen zal leiden.


4 views0 comments