ARUBA IS KLAAR OM DE VOORWAADEN TE ACCEPTEREN


Premier Evelyn Wever-Croes stond de pers te woord in een uitgebreide persconferentie waarin ondermeer een actualisering is gegeven over de onderhandelingen met Nederland.

Zij gaf aan dat de regering van Aruba na de laatste wijzigingen in het voorwaardenpakket, de voorwaarden meer gebalanceerd vindt, en dat de regering voornemens is om de voorwaarden te accepteren. Dat heeft zij ook in een brief aan de Staten en aan de stakeholders medegedeeld.

“Eerst wil ik de gevoelens van de Staten polsen, en dan kunnen wij zeggen dat we zover zijn.


Er is geen ruimte meer om aanpassingen aan te brengen in de teksten. Nu dat ook in de wet wordt opgenomen dat de autonomie van ons land wordt gewaarborgd, denk ik dat de weerstand minder is.

De oppositie beschuldigt ons dat wij de autonomie van Aruba inleveren. Ik zie dat anders.

Covid heeft een enorme impact gehad op ons land en het zal nog lang duren voordat wij hersteld zijn. Om uit deze crisis te komen hebben wij hulp nodig. En Nederland biedt ons deze hulp. Financiering van de liquiditeitsbehoefte gedurende de corona crisis tegen 0% rente, herfinanciering van de leningen die in 2021 en 2022 vervallen tegen 2%, steun met investeringen en hervormingen, zodat wij Aruba weerbaarder kunnen maken.

Naar mijn mening komen we er zo sterker uit, met een sterkere economie en sterkere autonomie” aldus de Minister President.


35 views0 comments